ETA Visum - Elektronisk Reseauktoritet till Kanada

Kanada kommer genomdriva sitt eget ETA System

Kanada är inriktad att följa USA och Australiens exempel och implementera sitt alldeles egna system för att underlätta resor till Kanada via det elektroniska systemet för resetillstånd, eller “ETA”. Genomdrivandet av detta system kommer till fullo ske till år 2015 och är ett av landets initiativ att tygla obehörigt inträde av otillåtliga personer till Kanada.

Vad är det elektroniska systemet för resetillstånd?

ETA är, precis som namnet anger, ett dokumentsom intygar behörighet att resa till Kanada. Däremot, istället för attfå behörighet genom den vanliga tidsomfattande visumprocessen, kommer man endast behöva logga in på den officiella webbplatsen för Medborgarskap och Immigration Kanada (Citizenship and Immigration Canada) eller ”CIC”, varefter man får bekräftelse om resetillstånd via samma plattform inom några minuter. Individen behöver sedan printa ut en kopia av ETA och visa upp tillsammans med andra obligatoriska resedokument innan ombordstigningen för resan till Kanada.

Vem kommer troligtvis påverkas av ETA?

ETA är del av ett förbättrat program för gränssäkerhet mellan USA och Kanada. För tillfället ålägger USA inga restriktioner för Kanadensare som reser utan besöksvisum. På grund av detta är det högst troligt att Amerikaner komma vara undantagna från ETA när systemet drar igång. Däremot, besökare som kommer från länder som är undantagna kravet på visum såsom Australien och Nya Zeeland, samt resenärer från en del europeiska länder, kommer vara de som måste erhålla ETA. Resenärer kommande från länder med visumkrav däremot, behöver inte skaffa ETA eftersom de fortfarande måste genomgå den granskningsprocess som nuvarande gäller.

ETA är fortfarande i planeringsstadiet men har redan inkluderats i budgetens implementeringsförslag. Eftersom systemet är designad att filtrera ut obehöriga personer, så kommer folk med flygförbud, individer med kriminell bakgrund och potentiella avvisade flyktingar nekas inträde till Kanada när ETA-systemet träder i kraft.

Vad är fördelarna med ETA?

För att erhålla ETA måste individen ange specifik geografisk information såsom namn och födelsedatum, biometriska detaljer såsom fingeravtryck, varefter verifieringen av resan kommer ske på Internet. Eftersom ETA-systemet kommer effektivt filtrera ut obehöriga personer långt innan de ens kommer till Kanada, så kommer folk som är behöriga kunna resa snabbare och mer effektivt till landet.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com