ETA vízum - Elektronické Cestovné povolenie pre Kanadu

Kanada presadzuje vlastný systém ETA (Elektronická autorizácia cestovania)

Kanada je pripravená nasledovať príklad Spojených štátov a Austrálie a zaviesť svoj vlastný systém pre zjednodušenie cestovania do Kanady prostredníctvom Elektronickej autorizácie cestovania čiže skrátene ETA (ElectronicTravelAuthorization). Presadenie tohto systému, ktorý má podľa plánov nadobudnúť plnú účinnosť do roku 2015, je jednou z iniciatív krajiny zameranej na obmedzenie počtu neprípustných osôb, ktoré bez autorizácie vstúpia do Kanady.

Čo je to elektronická autorizácia cestovania?

ETA (Elektronická autorizácia cestovania), ako naznačuje užsamotný názov, je dokument, ktorý potvrdzuje povolenie na cestovanie do Kanady. Avšak namiesto získanie tejto autorizácie prostredníctvom oficiálneho, časovo náročného procesu získania víz, sa záujemca o cestu do Kanady jednoducho prihlási na oficiálnu webovú stránku úradu Citizenship and ImmigrationCanada (kanadský úrad pre občianstvo a imigráciu – CIC), pričom následne mu bude prostredníctvom rovnakej platformy v priebehu niekoľkých minút vydané povolenie vycestovať. Jednotlivec si následne bude musieť vytlačiť kópiu autorizácie ETA a poskytnúť ju spolu s ostatnými povinnými cestovateľskými dokumentmi ešte pred nastúpením na let do Kanady.

Na koho sa bude systém ETA zrejme vzťahovať?

ETA (Elektronická autorizácia cestovania) je súčasťou vylepšeného programu hraničnej bezpečnosti medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Spojené štáty momentálne taktiež nevyžadujú od Kanaďanov splnenie prísnych vízových požiadaviek. Z tohto dôvodu je vysoko pravdepodobne, že po zavedení systému preto budú Američania výnimkou zo systému ETA. Avšak návštevníci, ktorí pochádzajúcu z krajín s vízovou výnimkou, ako napríklad Austrália a Nový Zéland a tiež cestovatelia z niektorých európskych krajín, budú tými, ktorí budú musieť získať povolenie ETA. Na druhej strane cestovatelia, ktorí budú pochádzať z krajín bez vízovej výnimky, nebudú musieť získať povolenie ETA, nakoľko budú aj naďalej musieť absolvovať schvaľovací proces, ktorý sa využíva v súčasnosti.

Systém ETA je zatiaľ stále v štádiu plánovania, hoci už bol zahrnutý do plánovaného návrhu zákona na plnenie rozpočtu. S vzhľadom na to, že systém je navrhnutý so zámerom filtrovania neprípustných osôb, bude vstup do Kanady po zavedení systému ETA zrejme zamietnutý osobám, pre ktoré platí zákaz cestovania lietadlom (no-flyorder), osobám so záznamami v registri trestov a zrejme aj osobám so zamietnutými žiadosťami o stav utečenca či iným osobám.

Aké sú výhody systému ETA?

Na získanie povolenie ETA musí jedinec odoslať konkrétne biografické informácie, ako napríklad meno, dátum narodenia a biometrické podrobnosti, t.j. odtlačky prstov, po získaní ktorých bude cestovateľské overenie spracované online. Nakoľko systém ETA bude efektívne filtrovať neprípustné osoby dlho predtým, než sa vôbec pokúsia o vstup do Kanady, môže byť vstup osôb, ktoré sú oprávnené na vstup do krajiny, zjednodušený, urýchlený a efektívnejší.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com