ETA Visum - Elektronisk Reiseautorisasjon for Kanada

Canada skal håndheve sitt eget ETA-system

Canada er rettet til å følge USA og Australias eksempel og skal iverksette sitt eget system for å tilrettelegge reiser til Canada via Electronic Reise Authorisation eller ETA. Håndheving av dette systemet tar full effekt i 2015, og dette betegnes som et av Canadas største tiltak for å redusere antall uønskede personer i Canada.

Hva er Electronic Travel Authorisation?

ETA, som navnet tilsier, er et dokument som bekrefter autorisasjon til å reise til Canada. Men i stedet for å få autorisasjon gjennom den vanlige tidkrevende visumprosessen, trenger man bare å logge seg inn på den offisielle nettsiden til Citizenship and Immigration Canada (CIC). Deretter blirreisebekreftelse utgitt via samme plattform i løpet av minutter. Den enkelte må da skrive ut en kopi av ETA og fremlegge dette sammen med andre obligatoriske reisedokumenter før ombordstigning til Canada.

Hvem blir sannsynligvis påvirket av ETA?

ETA er en del av et forbedret grensekontrollprogram mellom USA og Canada. Foreløpig pålegger ikke USA visumrestriksjoner til kanadiere. Siden dette er tilfellet, er det svært sannsynlig at amerikanerne vil være unntatt fra ETA når systemet ruller ut. Men besøkende som kommer fra visumunntaksland som Australia og New Zealand, samt reisende fra enkelte europeiske land, vil være de blir påkrevd ETA. Reisende som kommer fra land som ikke er visumunntak, må ikke få ETA fordi de fortsatt trenger å gå gjennom kontrollprosessen som nå er på plass.

ETA er fortsatt i planleggingsfase selv om den allerede har blitt med på budsjettimplementeringsregningen. Gitt at systemet er laget for å filtrere ut uønskede personer, er mennesker med ingen billettbestillinger, personer med kriminelt rulleblad, og potensielt folk med avskjediget flyktningstatus i tillegg blant de som kommer til å bli nektet innreise til Canada etter at ETA systemet trer i kraft.

Hva er fordelene med ETA?

For å få ETA godkjent må man sende inn visse biografiske informasjon som navn og fødselsdato, og biometriske detaljer som fingeravtrykk. Deretter blir reiseverifisering behandlet på nettet. Siden ETA-systemet vil effektivt filtrere ut uønskede personer før de ankommer landet, kan behandling av folk som ellers er kvalifisert til å reise til landet raskere og mer effektivt.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com