ETA Viisa – Kanada Elektrooniline Reisiluba

Kanada viib täide oma ETA süsteemi

Ameerika Ühendriikide ja Austraalia eeskujul on Kanada rakendanud oma süsteemi, mis hõlbustab reisimist Kanadasse läbi Elektroonilise Reisiloa ehk ETA. 2015. aastaks on süsteemi rakendatud nii, et riigi algatusel piiratakse vastuvõetamatutel isikutel ilma loata sisenemist Kanadasse.

Mis on Elektrooniline Reisiluba?

ETA, nagu nimigi viitab, on dokument, mis kinnitab, et isikul on lubatud Kanadasse reisida. Selle asemel, et kasutada tavapärast aeganõudvat viisa taotlemise protsessi, on lihtsalt vaja siseneda Kanada Kodakondsus- ja Immigratsiooniameti (CIC) ametlikule kodulehele. Peale seda avaldatakse kinnitus reisikõlbulikkuse kohta samal platvormil paari minuti jooksul. Isik peab välja printima ETA koopia ning esitama selle koos teiste kohustuslike reisidokumentidega enne pardale minekut.

Keda puudutab ETA?

ETA on osa paremast piiri julgeolekukontrollist Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel. Hetkel ei ole Ameerika Ühendriigid kanadalastele külastuse viisapiiranguid kehtestanud. Kuna see on nii, siis on väga tõenäoline, et ameeriklased vabastatakse ETA kohustusest, kui süsteem on korralikult välja kujunenud. Külastajad, kes pärinevad viisavabadest riikidest nagu Austraalia ja Uus-Meremaa, samuti reisijad mõnest Euroopa riigist, peavad taotlema ETA-t. Reisijad, kes on pärit riikidest, mis ei ole viisavabad, ei pea taotlema ETA-t, kuna nemad peavad siiski läbima kontrolli protsessi nagu praegusel hetkel.

ETA on alles planeerimisjärgus, kuid see on juba lisatud eelarvele. Süsteemi eesmärk on filtreerida vastuvõetamatud isikud, lennukeeluga isikud, inimesed, kellel on karistusregister, ning rahuldamata pagulusavaldusega isikud, samuti sissesõidukeeluga isikud.

Mis on ETA eelised?

Et saada ETA peab isik esitama eelkõige biograafilise informatsiooni nagu nimi ja sünniaeg ning biomeetrilised andmed nagu sõrmejälje, misjärel töödeldakse reisitaotlust onlainis. Kuna ETA süsteem filtreerib vastuvõetamatud isikud enne, kui nad on valmis riiki sisenema, siis nende inimeste jaoks, kellel on õigus riiki reisida, kulgeb protsess kiiremini ja efektiivsemalt.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com