ETA vízum – Elektronické Cestovní povolení pro Kanadu

Kanada bude prosazovat svůj vlastní systém ETA

Kanada je zaměřena následovat přikladu Spojených států a Austrálie a zavést svůj vlastní systém pro usnadnění cestování do Kanady prostřednictvím Elektronického systému pro cestovní povolení, neboli ETA. Prosazování tohoto systému je nastaveno tak, že plně účinkovat začne až v roku 2015. Je to jedna z mnoha iniciativ této země, zaměřených na omezení neoprávněného vstupu nežádoucích osob do Kanady.

Co je to Elektronický systém pro cestovní povolení?

Již jeho název napovídá, že ETA je dokument, který potvrzuje povolení k cestě do Kanady. Namísto získání tohoto povolení na základě obvykle velice časově náročného vízového procesu, v tomto případě se stačí jenom přihlásit na oficiálních stránkách, věnovaných státnímu občanství a přistěhovalectví v Kanadě CIC), po kterém bude přes stejnou platformu potvrzení o cestovní způsobilosti vydáno během několika minut. Jedinec pak bude muset vytisknout kopii ETA a předložit ji spolu s dalšími povinnými cestovními doklady před vycestováním do Kanady.

Kdo by měl být ETA ovlivněn?

ETA je součástí programu pro zlepšení bezpečnosti hranic mezi Spojenými státy a Kanadou. V současné době však Spojené státy neukládají vízová omezení pro Kanaďany. Pravě proto se jedná o případ, kdy je velmi pravděpodobné, že Američané budou osvobozeni od ETA, jakmile systém začne pracovat. Nicméně, návštěvníci, kteří pocházejí ze zemí, jako je třeba Austrálie anebo Nový Zéland, občané kterých jsou nyní osvobozeni od vízových povinností, stejně jako cestující z některých evropských zemí, budou získání ETA potřebovat. Na druhou stranu, cestovatelé, kteří pocházejí ze zemí, občané kterých nejsou osvobozeni od víz, ETA potřebovat nebudou. Budou stále ještě muset podstoupit schvalovací proces, který platí v současné době.

ETA je stále ještě jen ve fázi plánování, i když už tento systém byl zahrnut do návrhu rozpočtu. Vzhledem k tomu, že systém je určen k odfiltrování nežádoucích osob, lidí bez letových objednávek, jedinců se zápisy do trestního rejstříku a případně také lidí, kteří se chtějí stát uprchlíky, bude výše uvedeným skupinám lidí vstup do Kanady odepřen, jakmile systém ETA vstoupí do platnosti.

Jaké jsou výhody ETA?

K získání ETA musí jednotlivec předložit konkrétní biografické informace, jako je jméno a datum narození, a také biometrické údaje jako jsou otisky prstů. Poté bude ověřování zpracováno online. Vzhledem k tomu, že systém ETA bude mít možnost účinně odfiltrovat nežádoucích osob dlouho předtím, než budou cestu do Kanady plánovat, vstup lidí, kteří jsou způsobilí na cestu do této země, může být rychlejší a efektivnější.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com